• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

همکاری_پزشکان_خصوصی_کبک_در_بحران_کووید_19

12آوریل
درخواست مجوز کار پزشکان خصوصی کبک در بخش عمومی

درخواست مجوز کار پزشکان خصوصی کبک در بخش عمومی

در ایام همه گیری جهانی، پزشکان، پرستاران و متخصصانی در کبک وجود دارند که در خانه هستند، در حالی که می توانند در دسترس شبکه بهداشت و درمان عمومی باشند، اما آنان به دلیل قوانین اداری نمی توانند برای کمک وارد کارزار شوند. صاحب کلینیک خصوصی  Opti-soins اظهار کرد، یک ماه از شروع بیماری همه […]