• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

همکاری_ایران_با_کانادا

19ژانویه
اهمیت همکاری ایران و کانادا چیست؟

اهمیت همکاری ایران و کانادا چیست؟

کانادا و ایران از زمان شروع به  تحقیق درباره سقوط مصیبت بار هواپیمای مسافربری هفته گذشته، فراتر از حد معمول با هم همکاری می کنند. این به نفع هر دو کشور است که آن ها همچنان این همکاری را ادامه دهند. هدف ایران این است که به سایر کشورها نشان دهد که رژیم سرکشی نیست، […]