• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

همبستگی_با_کادر_درمان_ونکوور

28مارس
فریادهای قدردانی، بالکن های هم صدایی

فریادهای قدردانی، بالکن های هم صدایی

در روزهایی که بالکن خانه ها تبدیل به صحنه ای برای همبستگی مردم گشته است، ونکووری ها هم با تقدیر پر سر و صدا از کارکنان درمانی به پویش هم صدایی و آواز در بالکن ها پیوستند. ساکنان محله های وست اند((West End و ییل تاونYaletown)) در ونکوور که این روزها در قرنطینه به سر […]