• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

هتل_شرایتون_تورنتو

27فوریه
هرج و مرج در هتل شرایتون تورنتو

هرج و مرج در هتل شرایتون تورنتو

در این ویدئو مسافران هتل شرایتون تورنتو دیده می شوند که به دلیل نبود آب وغذا در این هتل ویژه قرنطینه اعتراض می کنند.