• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

هتلداری

17مارس
کاهش علاقه‌مندان گردشگری و هتلداری

کاهش علاقه‌مندان گردشگری و هتلداری

دور اول ثبت نام در سژپ‌های استان (CEGEP) به تازگی به پایان رسیده و آمارها نشان می‌دهد که همه گیری در آرزوها و اهداف جوانان نیز تاثیر داشته است. ثبت نام برای رشته‌های گردشگری و هتلداری کاهش داشته و در عوض رشته‌هایی مثل پرستاری طالبان بیشتری دارند.