• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

نیویورک_تایمز

20دسامبر
۲۰۲۰ در قاب عکس

۲۰۲۰ در قاب عکس

جهان پرآشوب ۲۰۲۰ از نگاه عکاسان سال ۲۰۲۰ نسبت به سال‌های اخیر متفاوت‌تر بود و انسان‌ها تجربیات جدید و حتی تلخی را از سر گذراندند؛ از جمله مهمترین آنها بیماری همه‌گیری و پیامدهای ناشی از آن بود که بر اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم تاثیر گذاشت.   انسان‌هایی که از پشت محافظ‌های پلاستیکی همدیگر را […]