• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

نیش_پشه_ناقل_کووید-19_است_یا_خیر؟

28می
نیش پشه ناقل کووید-۱۹ است یا خیر؟

نیش پشه ناقل کووید-۱۹ است یا خیر؟

با گرم شدن هوا پشه ها در حال بازگشت هستند، اما پزشکان آلبرتایی می گویند بر اساس آنچه در حال حاضر می دانیم بعید است که آنها بتوانند کرونا ویروس را منتقل کنند. به گفته کارشناسان، کووید-۱۹ از راه های دیگر انتشار می یابد و هیچ مدرکی مبنی بر انتقال آن به وسیله پشه ها […]