صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

 اطلاعات نقل شده از انجمن رستوران های کبک نشان می دهد، 6،485 فرصت شغلی برای آشپز، پیشخدمت و کارکنان آشپزخانه

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com