• برابر با : Friday - 23 April - 2021

نیروهای_کانادایی_مستقر_در_افغانستان

09می
بزرگداشت سربازان قربانی سقوط هلیکوپتر

بزرگداشت سربازان قربانی سقوط هلیکوپتر

سربازان کانادایی که جان خود را در سقوط هلیکوپتر در خارج از کشور از دست دادند، در یک مراسم بازگشت به میهن مورد تجلیل قرار گرفتند. کسانی که در این مراسم حضور داشتند، از جمله نخست وزیر، ماسک های سیاه زده بودند.   این بزرگترین مراسم بزرگداشت بازگشت به میهن سربازان کشته شده کانادایی از […]