• برابر با : Friday - 23 April - 2021

نیاز_به_نیروی_کار

26اکتبر
مونترال به ۲۰ هزار نیروی کار در بخش ساخت و ساز نیاز دارد

مونترال به ۲۰ هزار نیروی کار در بخش ساخت و ساز نیاز دارد

صنعت ساخت و ساز کبک امسال شاهد رکورد در تعداد پروژه ها بوده است و این در حالی است که پیش بینی می شود در ده سال آینده با کمبود جدی نیروی کار مواجه شود. طبق گزارش منتشر شده با کمک انجمن ساخت و ساز کبک، پروژه هایی هستند که برای به انجام رساندن آن […]