• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

نیازهای_مالی_افراد_نیازمند_پیوند_در_کانادا

04فوریه
بیماران پیوند عضو کانادایی چشم انتظار کمک مالی

بیماران پیوند عضو کانادایی چشم انتظار کمک مالی

درخواست پول برای نیازهای پزشکی از طریق اینترنت شاید به نظر یک پدیده آمریکایی باشد و در کشوری مانند کانادا که دارای یک سیستم مراقبت های بهداشتی جهانی و با هزینه دولتی است، غیر ضروری به نظر برسد. اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که صدها نفر از کانادایی ها در سال های اخیر […]