مرور برچسب

نوشیدن بیش از حد الکل در افراد بالای ۱۵

نوشیدن بیش از حد الکل در افراد بالای ۱۵ سال در کانادا

در کانادا، بیش از ۵۰ درصد از افرادی که ۱۵ سال یا بیشتر دارند، میزان الکل بیش از حد توصیه‌شده را مصرف می‌کنند. مهم بوده که هر مقدار مصرف الکل را به عنوان خطرناک در نظر بگیریم و…
ادامه مطلب ...