• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

نوردیک

27ژانویه
اسکیت‌سواری در دانشگاه لاوال

اسکیت‌سواری در دانشگاه لاوال

دانشگاه لاوال در کبک هم اکنون برای پاچیله سواری (قدم زدن با کفش برفی)، اسکیت و پیاده‌روی زمستانی در دسترس مردم خواهد بود. به‌رغم اعمال محدودیت‌های بهداشتی، پروژه پردیس نوردیک در 25 ژانویه آغاز به کار می‌کند و مردم می‌توانند به صوت رایگان و بدون هیچ رزروی به آن دسترسی داشته باشند.