آخرین تغییرات نرخ ارز تا 23/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 23/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۳۱۵,۰۲۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۴۲,۸۳۰ریال یورو:                                                                          ۳۶۹,۹۳۰ریال پوند:                                                                            ۴۱۴,۷۴۰ریال بیشتر بخوانید: جنگ تعرفه‌ای

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 20/7/1399:

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 20/7/1399 دلار آمریکا:                                                                    ۳۱۱,۵۳۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۳۹,۱۴۰ریال یورو:                                                                            ۳۶۸,۰۲۰ریال پوند:                                                                            ۴۰۸,۷۳۰ریال به گزارش خبرگزاری ایسنا

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 15/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 15/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۲۹۱,۹۹۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۲۲,۹۸۰ریال یورو:                                                                            ۳۳۸,۵۲۰ریال پوند:                                                                            ۳۸۳,۱۷۰ریال بیشتر بخوانید: هنوز یک

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 14/7/1399

دلار آمریکا:                                                                       ۲۸۲,۰۵۰ریال دلار کانادا:                                                                         ۲۲۰,۸۳۰ریال یورو:                                                                                ۳۳۰,۵۲۰ریال پوند:                                                                              ۳۷۹,۱۴۰ریال به گزارش خبرگزاری ایسنا ، قیمت ارز تا دوشنبه14 مهر(5

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 9/7/1399

دلار آمریکا:                                                                       ۲۸۶,۰۰۰  ریال دلار کانادا:                                                                         ۲۲۰,۵۸۰ ریال یورو:                                                                                ۳۳۴,۴۳۰  ریال پوند:                                                                               ۳۷۸,۸۷۰   ریال   بیشتر بخوانید: آمریکایی ها برای

Read more