مرور برچسب

نرخ مالیات ، خانه‌های خالی ، ونکوور،

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در ونکوور، نباید تغییر کند!

کارکنان شهرداری ونکوور، مخالف افزایش نرخ مالیات بیش از ۳٪، برای خانه های خالی هستند. این نرخ بر اساس آخرین ارزش یک خانه اعمال می شود. به عنوان مثال، خانه‌ای با ارزش تخمینی ۵…
ادامه مطلب ...