مرور برچسب

مونترال

چرا نشست آتی سازمان ملل در مونترال مهم است؟

به گزارش خبرکانادا به نقل از ایسنا، تاکنون جهان نتوانسته به هیچ یک از اهداف سازمان ملل در مورد متوقف ساختن روند فرسایش و از بین رفتن طبیعت دست پیدا کند اما آگاهی از این چالش بیش از…
ادامه مطلب ...