هواداران فیس بوک، ملاک فرانسوا لوگو در تایید اصلاحات برنامه مهاجرتی کبک!

از آنجا که نخست وزیر فرانسوا لوگو متحد اقتصادی در اصلاحات جنجالی مهاجرت خود ندارد، مفتخر است که اکثر هواداران

Read more

رد درخواست اقامت دائم یک دانشجو در کبک به دلیل انگلیسی بودن پایان نامه

درخواست مهاجرت یک شهروند فرانسوی برای اقامت دائم در کبک به این دلیل که یک فصل از رساله دکتری او

Read more

دولت کبک بودجه جدیدی جهت استخدام نیروی کار خارجی موقت به کارفرمایان اختصاص می دهد

دولت کبک اعلام کرده است برای کمک به کارفرمایان جهت استخدام نیروی کار موقت خارجی 55 میلیون دلار بودجه تخصیص

Read more

مطالعات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: کانادا تا حد زیادی در مدیریت مهاجرت اقتصادی موفق است

گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد کانادا در چگونگی انتخاب و حفظ نیروی کار خارجی

Read more