انتاریو: اتاوا تعداد مهاجران اقتصادی را دو برابر کند

انتاریو از دولت فدرال درخواست دارد برای مقابله با کمبود نیروی کار ماهر، تعداد مهاجران اقتصادی به استان را دو

Read more

صدور حدود 1000 دعوتنامه از طرف انتاریو برای متقاضیان اکسپرس انتری

انتاریو  برای نزدیک به 1000 نفر از متقاضیان اکسپرس انتری، دعوتنامه صادر کرده است. متقاضیان دارای حداقل امتیاز 439 در

Read more