مرور برچسب

مهاجرت فرانسه زبان کانادا

برنامه مهاجرتی جدید کانادا تازه‌واردان را برای اقامت در شهرهای کوچک، روستاها و کامیونیتی‌های فرانسوی…

برنامه مهاجرتی جدید کانادا که در واقع، نقشه راهی برای همخوانی بیشتر سیستم مهاجرتی کانادا با نیازهای کشور است، رونمایی شد.این برنامه، تازه‌واردان را برای اقامت در شهرهای کوچک،…
ادامه مطلب ...