• برابر با : Friday - 30 July - 2021

مشارکت_زنان_در_بخش_تولید_کبک

17مارس
افزایش مشارکت زنان کبک در بخش تولید

افزایش مشارکت زنان کبک در بخش تولید

حضور کم زنان در بخش تولید به دلیل کمبود نیروی کار مشکل ساز شده است. برای مقابله با این مساله، وزیر کار کبک ۷۱۴۰۰۰ دلار حمایت مالی برای یک پروژه تحقیقاتی با هدف مشارکت زنان در نظر گرفته است. وزیر کار کبک، ژان بولت در یک کنفرانس مطبوعاتی در مونترال اعلام کرد که این پروژه […]