شهرهای بزرگ کانادا با اجاره بهای کمتر از 1500 دلار!

اجاره بها قطعا در بسیاری از شهرهای بزرگ کانادا ارزان نیست. با این حال این بدان معنا نیست که هیچ

Read more

از هر پنج خریدار مسکن در کانادا یک نفر از میان مهاجران تازه وارد است

طبق گزارش Royal Le Page، از هر پنج خریدار مسکن در کانادا یک نفر از میان تازه واردان به این

Read more

کاندوهای مترو ونکوور بیشترین کاهش قیمت را درکانادا داشته است

با وجود افت قیمت، ونکوور همچنان گران ترین بازار کاندو در کانادا است. خریداران در ازای هر فوت مربع کاندو

Read more