• برابر با : Monday - 17 January - 2022

مرکز_جراحی_مغز_و_اعصاب_دانشگاه_تورنتو

31آگوست
يك ايراني، رئيس مركز جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تورنتو شد

يك ايراني، رئيس مركز جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تورنتو شد

دکتر گلاره زاده، به ریاست مرکز جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تورنتو منصوب شد. وی نخستین زني است كه در کانادا توانسته به سمت رياست یکی از بزرگترین مراکز جراحی مغز و اعصاب جهان منصوب ‌شود. به گزارش «گلوب اند میل»، دکتر زاده رسماً از اول سپتامبر در این سمت فعالیت‌های خود را آغاز می‌کند. […]