ایجاد یک میلیون شغل در کانادا

همزمان با بازگشایی اقتصادی استان‌های کانادا، کاهش محدودیت‌ها و بازگشت مردم به سر کار، نرخ بیکاری در کانادا کاهش پیدا

Read more

مرکز آمار کانادا: یک میلیون کانادایی 50 ساعت در هفته کار می کنند

بر اساس یک بررسی آماری جدید بیش از یک میلیون کانادایی بیشتر از یک شغل داشته و به طور متوسط

Read more