مرور برچسب

ماریون_کوتیار

علیرغم قطعی اینترنت، ویدیوهای اعتراضات ایران به بیرون درز می‌کند

به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، ویدئوهایی از دانشجویان در ایران که به شبه نظامیان اعتراض می کنند، به همراه لگد زدن و هل دادن زنان در خیابان ها و تظاهرکنندگانی که مشت هایشان…
ادامه مطلب ...