لغو ممنوعیت ورود به آمریکا از ایران و چهار کشور دیگر

به گزارش رسانه­ های آمریکایی مجلس نمایندگان آمریکا اواخر روز گذشته (چهارشنبه) طرحی را به تصویب رساند که به موجب

Read more