• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

كارگردان_ايرانی

25دسامبر
عيار تنها

عيار تنها

به مناسبت زادروز بهرام بيضایی زاده پنجم دی‌ماه ۱۳۱۷، از خانواده‌ای اديب و آشنا با هنر و فرهنگ. با اينهمه تأليف و پژوهش و تحقيق حدود هفتاد كتاب، اثر پژوهشی، فيلمنامه و نمايشنامه نه فقط طاقت‌فرسا كه كار شگرفی برای كسی چون بهرام بيضایی به حساب می‌آيد. خانواده‌ای اصالتا كاشانی داشت كه به غير از […]