• برابر با : Friday - 30 July - 2021

قوانین_مهاجرت_کبک

07نوامبر
عقب نشینی و اصلاح در برنامه تجربه کبک(PEQ)

عقب نشینی و اصلاح در برنامه تجربه کبک(PEQ)

وزیر مهاجرت استان کبک اعلام کرده است اصلاحات و تغییر در قوانین برنامه تجربه کبک (PEQ)شامل دانشجویان خارجی و کارگران موقت که پیش از ۱  نوامبر در کبک بودند، نخواهد شد. این عقب نشینی یک روز پس از آن صورت گرفت که احزاب مخالف، گروه های دانشجویی، کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی در مجمع […]