• برابر با : Friday - 23 April - 2021

قرنطینه_18_روزه_کبک

17دسامبر
کبک به قرنطینه ۱۸ روزه می رود.

کبک به قرنطینه ۱۸ روزه می رود.

مشاغل غیر ضروری آماده تعطیلی از ۲۵ دسامبر تا ۱۱ ژانویه باشند. شهروندان استان کبک باید خود را از روز دوشنبه هفته بعد برای یک دوره قرنطینه جدید آماده کنند. نخست وزیر «فرانسوا لوگو» در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه اعلام کرد که مشاغل غیر ضروری از ۲۵ دسامبر تا ۱۱ ژانویه با هدف جلوگیری […]