• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

فضانوردان

04آوریل
غذا‌های ممنوع در سفر‌های فضایی

غذا‌های ممنوع در سفر‌های فضایی

فضانوردان در مأموریت‌های فضایی نمی‌توانند هرچیزی که دلشان بخواهد را بخورند. این محدودیت ها به دو دلیل وجود دارد؛ یکی به خاطر موضوع ساده‌ای به نام جاذبه و دیگری به دلیل کم بودن فضای ذخیره‌سازی.