• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

فارسی_زبانان_کانادا

23ژانویه
وقتی آقای فورد فارسی حرف می‌زند!

وقتی آقای فورد فارسی حرف می‌زند!

نخست وزیر انتاریو به 21 زبان، از جمله فارسی از شهروندان این استان خواست در خانه بمانند.