• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

علایم_دوزبانه_در_ایستگاه_های_تورنتو

22فوریه
علائم راهنمایی دو زبانه در تورنتو

علائم راهنمایی دو زبانه در تورنتو

هیئت مدیره کمیسیون ترانزیت تورنتو درخواستی را برای بررسی احتمال نصب علائم و اطلاعیه های دو زبانه در ایستگاه ها تصویب کرد. کمیسیون ترانزیت تورنتو (TTC) ماه گذشته تحقیقی درمورد هزینه و اجرای اضافه کردن علامت های مترو دو زبانه در ایستگاه های جدید و همچنین ایستگاه های مترو موجود را که نیاز به تعمیرات […]