• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

طرح_10_روز_مرخصی_استعلاجی_اتاوا

26می
پیشنهاد اتاوا: ۱۰ روز مرخصی استعلاجی

پیشنهاد اتاوا: ۱۰ روز مرخصی استعلاجی

 دولت گفت و گوهایی با استان ها و مناطق در رابطه با ده روز مرخصی استعلاجی در طول یک سال انجام داد. نخست وزیر جاستین ترودو در جلسه مطبوعاتی روزانه خود، طرح مرخصی استعلاجی ۱۰ روزه با حقوق را  اعلام کرد. لیبرال ها با اعلام این بیانیه، حمایت حزب دموکراتیک جدید (NDP) را که خواستار […]