• برابر با : Thursday - 23 September - 2021

صمد_بهرنگی

23ژوئن
آموزگاری که رفت و به دریا رسید

آموزگاری که رفت و به دریا رسید

حکایت بعضی آدم‌ها، حکایت برکه‌ای است که خواب دریا شدن می‌بیند و این رویا هیچ وقت نمی‌گذارد آدم راکد بماند. از تمام موانع عبور می‌کند و حتی اگر به آرزویش نرسد، راه را برای دیگران هموار کرده است. همان‌طور که «ماهی سیاه کوچولو» به امید رسیدن به دریا راهی شد