مرور برچسب

شکاف_جنسیتی_دستمزد

بسیاری از جوانان کانادایی انتظار یک زن به عنوان مدیرعامل را ندارند!

بر اساس یک نظر سنجی جدید  مشخص شد با وجود پیشرفت هایی در کم شدن شکاف جنسیتی در رهبری هنوز بسیاری از جوانان کانادایی به هنگام فکر کردن به یک مدیر عامل امروزی، یک مرد را تصور می…
ادامه مطلب ...