مرور برچسب

شهر وان در تورنتو

دریافت نشان سبزترین شهر دنیا برای شهر وان تورنتو

شهر وان در تورنتو توانست نشان سبزترین شهر دنیا را از بخش فضای سبز سازمان ملل دریافت کند طبق استانداردهای مربوطه شهرداری وان در مراقبت از درختان، توسعه فضای سبز و حمایت از کاشت…
ادامه مطلب ...