• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

شعر_عاشقانه

24اکتبر
باغ صد خاطره خندید

باغ صد خاطره خندید

سوم آبان، فريدون مشيری، سراينده زيباترين عاشقانه‌های زبان فارسي، درگذشت خيلی از ماها هنگام عاشقی، بی‌اختيار به سراغ اشعار «فريدون مشيری» رفته‌ايم و همچنان هم می‌رويم. «بی‌تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم»، اصلا ناف عشق و عاشقی را با اشعار مشيری بريده‌اند بسكه اشعار او، زبان گويایِ عاشقی كردن تك‌تك ماهاست. سوم آبان […]