• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

شرکت_های_خدمات_ارتباطی_کانادا

06دسامبر
افزایش شکایت ها علیه شرکت های مخابراتی در کانادا

افزایش شکایت ها علیه شرکت های مخابراتی در کانادا

طبق بررسی های سازمان دفاع از حقوق مصرف کنندگان که مسئول رسیدگی به شکایات مردمی است، شکایات علیه شرکت های مخابراتی وارتباطی در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. بنا به گزارش کمیته رسیدگی به شکایات مربوط به خدمات ارتباطات و مخابرات  (CPRST)در مقایسه با ۱۴٫۲۷۲ مورد شکایت سال قبل، در طی سال مالی […]