• برابر با : Friday - 23 April - 2021

شرایط_زندگی_در_مونترال

12دسامبر
مونترال پنجمین شهر برتر جهان برای زندگی

مونترال پنجمین شهر برتر جهان برای زندگی

 “بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی و کار در خارج از کشور در سال ۲۰۲۰ ” توسط InterNations منتشر شد و مونترال در رتبه بندی ۵ شهر برتر جهان برای زندگی و کار، عنوان بهترین شهر کانادا را به دست آورد.   خبر کاملاً موثق است و مونترال بهترین شهر کانادا محسوب می شود؛ […]