• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

سیستم_پارکینگ_پویا_در_مونترال

25دسامبر
سیستم جدید پارکینگ “پویا” در مونترال

سیستم جدید پارکینگ “پویا” در مونترال

شهر مونترال در تلاش است سیستم جدید پارکینگ خود را اجرا کند – سیستمی که ارائه نرخ پارکینگ “پویا” را وعده می دهد. این بدان معنی است که رانندگان مجبور هستند در زمان اوج ترافیک حق پارک بیشتری را بپردازند، اما می توانند در ساعات خلوت تر هزینه کمتری پرداخت کنند. آژانس جدید Sustainable Mobilityجایگزین […]