• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

سیرکل_کی

23ژوئن
بنزین بزنید غذا اهدا کنید

بنزین بزنید غذا اهدا کنید

بحران کرونا اتفاقات مثبتی هم رقم زده و باعث شده این وضعیت دشوار برخی ابتکارات محلی عالی را به همراه داشته باشد. برای کمک به ادامه ایجاد همبستگی در کانادا، Circle K تصمیم گرفته است تا کمپینی تحت عنوان “۵ میلیون وعده غذایی” را راه اندازی کند. کانادایی ها هم اکنون می توانند با پر […]