برای سفر به کانادا تست بدهید

مسافران هوایی برای ورود به كانادا ملزم به ارائه نتيجه تست منفی كرونا هستند جهت مقابله با شیوع کرونا، محدودیت‌هایی

Read more