• برابر با : Thursday - 23 September - 2021

سرسبزترین_مناطق_کانادا

16ژوئن
فهرستی از ۱۰ شهر کانادا با بیشترین فضای سبز شهری

فهرستی از ۱۰ شهر کانادا با بیشترین فضای سبز شهری

شاید وقتی به یک جنگل بتونی پر از ساختمان‌های مدرن مانند تورنتو فکر می‌کنید، خیلی ربطی با این شهر و طبیعت نیابید، اما اینطور نیست. در تحقیقی که اخیراً توسط «The Body Shop» انجام شد، تورنتو رتبه دوم بهترین شهر کانادا برای لذت بردن از طبیعت را کسب کرده است.