• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

رکود_اقتصادی_آلبرتا

18مارس
اقتصاد آلبرتا، شاهد رکودی دیگر

اقتصاد آلبرتا، شاهد رکودی دیگر

کارشناسان اقتصاد، سال ۲۰۲۰ را سالی سخت برای استان آلبرتا پبیش بینی می کنند. انتظار می رود آلبرتا امسال شاهد رکود و بیکاری باشد. طبق پیش بینی ها، کلیه استان ها تحت تاثیر شیوع کووید۱۹ با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، اما از آن جا که قیمت نفت به پایین ترین سطح […]