• برابر با : Friday - 23 April - 2021

رونق_فروش_کتاب_های_ضد_نژاد_پرستی

13ژوئن
رونق کتاب های ضد نژاد پرستی با مرگ جورج فلوید

رونق کتاب های ضد نژاد پرستی با مرگ جورج فلوید

موج هیجان ناشی از مرگ جورج فلوید در ایالات متحده، در کبک و بقیه کانادا، به افزایش فروش کتاب هایی که به موضوع نژادپرستی می پردازند، منجر شده است. براساس آمار و ارقام ارائه شده توسط شرکت مدیریت بانک عناوین زبان فرانسه (BTLF)، که نظارت بر بازار کتاب فرانسه زبان را در کانادا عهده دار […]