• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

رفع_محدودیت_های_کرونایی_در_کانادا

23می
رفع محدودیت فضاهای باز در انتاریو

رفع محدودیت فضاهای باز در انتاریو

از این پس انتاریویی‌ها می‌توانند فعالیت‌ها و استفاده از امکانات رفاهی در فضاهای باز را از سر بگیرند، فقط در صورتی که افراد از خانواده‌های مختلف فاصله اجتماعی را رعایت کنند و هیچ کلاس ورزشی یا تفریحی در این مکان‌ها برگزار نشود.