• برابر با : Wednesday - 16 June - 2021

رشد_مشاغل_در_کانادا

31ژانویه
آغوش باز بازار کار به روی مردان

آغوش باز بازار کار به روی مردان

بازار کار کانادا همه نیروهای کاری را هدف گرفته است، اما برای مردان برنامه های بسیار ویژه ای در نظر دارد. سال گذشته، بیش از ۱۹۳۰۰۰ مرد در کانادا مشغول به کار شدند که تقریباً دو برابر تعداد زنان بود و برای اولین بار از زمان ثبت رکورد در سال ۱۹۷۶، نرخ بیکاری مردان به […]

13ژانویه
۷شغل در انتاریو با حقوق بیش از حداقل دستمزد

۷شغل در انتاریو با حقوق بیش از حداقل دستمزد

بر اساس گزارش داده های جدید آماری کانادا، میزان اشتغال در انتاریو رو به افزایش است. در انتاریو در ماه دسامبر بیش از ۲۵ هزار شغل افزایش یافته و از ژوئن سال ۲۰۱۸ به ۲۹۶٫۷۰۰ رسیده است. نرخ بیکاری با کاهش ۰٫۳ درصدی به ۵٫۳ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۵٫۵ درصدی ملی، […]