• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

رشد_حلزونی_خرده_فروشی ها_در_کانادا

14ژانویه
پیش بینی رشد حلزونی خرده فروشی ها در کانادا

پیش بینی رشد حلزونی خرده فروشی ها در کانادا

اگر فروش طبق پیش بینی ها پیش برود، سال ۲۰۲۰ می تواند بدترین سال در رشد خرده فروشی ها از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ باشد. خرده فروشی در ماه های اخیر در سراسر کشور کند شده است و انتظار می رود که سال ۲۰۲۰ کندتر از این میزان باشد. پیش بینی می […]