• برابر با : Monday - 14 June - 2021

رستوران_و_آشپزخانه

26مارس
دسترسی به رستوران ها در شرایط بحران

دسترسی به رستوران ها در شرایط بحران

رستوران های محلی کارآفرینان پرشوری هستند که هدفشان ارائه یک تجربه منحصر به فرد به مشتری است. رستوران های محلی را تشویق کنید … هر حمایت کوچکی می تواند تفاوت بزرگی در صنعت آشپزی در تروا ریویر  (Trois Rivieres)ایجاد کند! پس از اینکه صنعت رستوران داری هم مانند سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر آسیب […]

16آگوست
صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

 اطلاعات نقل شده از انجمن رستوران های کبک نشان می دهد، ۶،۴۸۵ فرصت شغلی برای آشپز، پیشخدمت و کارکنان آشپزخانه در سراسر کبک وجود دارد. فرانسوا مونیر نایب رئیس رستوران داران کبک گفت:” اگر بگوییم که با وجود چنین شرایطی تمام رستوران ها بسته می شوند به غلو کردن متهم می شویم اما ما واقعا […]