• برابر با : Monday - 14 June - 2021

رستوران_های_تروا_ریویر

26مارس
دسترسی به رستوران ها در شرایط بحران

دسترسی به رستوران ها در شرایط بحران

رستوران های محلی کارآفرینان پرشوری هستند که هدفشان ارائه یک تجربه منحصر به فرد به مشتری است. رستوران های محلی را تشویق کنید … هر حمایت کوچکی می تواند تفاوت بزرگی در صنعت آشپزی در تروا ریویر  (Trois Rivieres)ایجاد کند! پس از اینکه صنعت رستوران داری هم مانند سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر آسیب […]