• برابر با : Monday - 21 June - 2021

راه_کارهای_مبارزه_با_بحران_کرونا_در_کانادا

11آوریل
سرمایه گذاری برای شهروند دیجیتال آگاه

سرمایه گذاری برای شهروند دیجیتال آگاه

کمک به کانادایی ها برای تقویت روحیه انتقادی در برابر اطلاعات بهداشتی غلط و تجزیه و تحلیل اخبار دریافتی طی برنامه ای طرح ریزی شده است. به موجب این برنامه سرمایه گذاری های زیادی در جهت بیداری و آگاهی بخشی به شهروندان صورت گرفته است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کانادایی ها به اخبار […]